L’AIGUA

Els oceans i els mars cobreixen més de dues terceres parts de la superfície de la Terra. A les seves aigües podem trobar moltes formes de vida, des de plàncton i plantes marines fins a enormes balenes. D’altra banda, els oceans tenen un paper molt important el cicle de l’aigua, en la formació de climes i en la constitució química de l’atmosfera, el cicle de l’aigua és el procés que segueix l’aigua al passar de la terra a l’atmosfera i, de nou, a la terra. El nostre planeta Terra està cobert en un 70% per mars, oceans i rius. Tots els organismes vius necessiten aigua per a sobreviure de tot, ells contenen en la seva major part és aigua. Més o menys un 70% del cos humà és aigua.