ESTATS DEL L’AIGUA

L’aigua canvia de forma segons la temperatura: quan fa molt fred l’aigua es torna sòlida i forma el gel. Quan no fa fred, l’aigua és líquida. Quan fa molta calor o fem bullir l’aigua, es converteix en vapor d’aigua, i per tant és gasosa. L’aigua pot estar en estat líquid, sòlid o gasós.  

 

 

Els tres estats de l'aigua